header.php single.php
content.php

Ośrodki doradztwa

Pomoc w wyszukiwaniu przez Agencję Służby Przeciwko Pracy Przymusowej

Tutaj znajdziesz usługi doradcze i pomocowe na terenie Niemiec w zakresie wykorzystywania pracy, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Możesz skorzystać z funkcji filtrowania, aby wyszukać poradnie w swoim regionie, według grupy docelowej lub tematyki.

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/

Baza danych poradni jest obecnie aktualizowana, aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu znalezienie specjalistycznych usług doradczych w Państwa okolicy. Możliwe jest zatem, że nie wszystkie poradnie są obecnie uwzględnione w bazie danych.

Jeśli jesteś poradnią zainteresowaną umieszczeniem w naszej bazie, wyślij e-mail na:

info@servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de

(Poza krajem związkowym wyszukiwanie obejmuje również następujące kryteria: grupa docelowa (kobiety/mężczyźni (zróżnicowana) // pochodzenie (obywatele UE/obywatele państw trzecich/uchodźcy) // główne oferowane tematy (doradztwo w zakresie prawa pracy/wsparcie przy zapytaniach urzędowych/wsparcie w postępowaniu karnym/wsparcie psychosocjalne/wsparcie w urzędach i placówkach/ krótkoterminowa opieka doraźna i wyżywienie/prawo o odszkodowaniach dla ofiar/organizacja zakwaterowania).

sidebar.php