header.php
archive.php
content.php

Ośrodki doradztwa

Pomoc w wyszukiwaniu przez Agencję Służby Przeciwko Pracy Przymusowej

Tutaj znajdziesz usługi doradcze i pomocowe na terenie Niemiec w zakresie wykorzystywania pracy, pracy przymusowej i handlu ludźmi. Możesz skorzystać z funkcji filtrowania, aby wyszukać poradnie w swoim regionie, według grupy docelowej lub tematyki.

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/

Baza danych poradni jest obecnie aktualizowana, aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu znalezienie specjalistycznych usług doradczych w Państwa okolicy. Możliwe jest zatem, że nie wszystkie poradnie są obecnie uwzględnione w bazie danych.

Jeśli jesteś poradnią zainteresowaną umieszczeniem w naszej bazie, wyślij e-mail na:

info@servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de

(Poza krajem związkowym wyszukiwanie obejmuje również następujące kryteria: grupa docelowa (kobiety/mężczyźni (zróżnicowana) // pochodzenie (obywatele UE/obywatele państw trzecich/uchodźcy) // główne oferowane tematy (doradztwo w zakresie prawa pracy/wsparcie przy zapytaniach urzędowych/wsparcie w postępowaniu karnym/wsparcie psychosocjalne/wsparcie w urzędach i placówkach/ krótkoterminowa opieka doraźna i wyżywienie/prawo o odszkodowaniach dla ofiar/organizacja zakwaterowania).


content.php

Poradnik Biura ds. Równego Traktowania Pracowników z UE

Stawiając pierwsze kroki w nowym kraju, można czuć się niepewnie. Aby temu zaradzić, Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników z UE opracowało praktyczny poradnik, który sprawnie przeprowadzi migrantów po urzędowych zawiłościach.
W poradniku omówiono krok po kroku aspekty życia codziennego, m.in. „prawo pobytu”, „praca” czy „mieszkanie” w Niemczech.

Można tam znaleźć odpowiedzi na szereg ważnych pytań, np.: „Do jakiego urzędu zwrócić się z tą sprawą?”, „Jakie terminy obowiązują?” lub „O czym jeszcze należy pamiętać?”.

Poradnik urzędowy, wersja polska:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/praktyczny-poradnik

Poradnik urzędowy, wersja angielska:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-en/practical-guide


sidebar.php