header.php
page.php
content-page.php
1

Mapa poglądowa organizacji

Brandenburg Landkarte

Kliknij na czerwone znaczniki, aby uzyskać więcej informacji

Egzekwowanie praw pracowniczych – sieć transgraniczna


W euroregionie Pro Europa Viadrina zatrudnieni są nie tylko pracownicy przygraniczni dojeżdżający z sąsiedniego państwa, ale też obywatele innych państw członkowskich UE i państw trzecich. Celem niniejszego poradnika jest umożliwienie i wzmocnienie transgranicznej koordynacji i współpracy w zakresie doradztwa i wsparcia dla pracowników transgranicznych, niezależnie od ich sytuacji prawnej, obywatelstwa i statusu pozwolenia na pracę. W poradniku zaprezentowano profile urzędów i poradni działających w euroregionie Pro Europa Viadrina, m.in. informacje o tym, jakimi zagadnieniami prawnymi zajmuje się dany podmiot, jakie są jego kompetencje i uprawnienia ustawowe oraz w jaki sposób i w jakim języku można się z nim skontaktować.

 

Urzędy i organy zostały wybrane pod kątem obowiązków i kompetencji w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy i dochodzenia indywidualnych roszczeń związanych z pracą transgraniczną.

Tym samym poradnik ma dać podwaliny intensywnej i skutecznej koordynacji i współpracy przy wspieraniu pracowników transgranicznych doświadczających naruszania praw pracowniczych.

 

 

W Euroregionie Pro-Viadrina zatrudnieni są nie tylko osoby dojeżdżające z zagranicy do pracy w danym kraju sąsiednim, ale także obywatele innych państw członkowskich UE i państw trzecich. Niniejszy przewodnik ma na celu ułatwienie i poprawę transgranicznej koordynacji i współpracy w zakresie doradztwa i wsparcia dla pracowników transgranicznych, niezależnie od formy prawnej, narodowości i statusu pozwolenia na pracę. W tym celu przedstawiono profile urzędów i poradni działających na terenie Euroregionu Pro: Informacja zawiera opis, jakimi zagadnieniami prawnymi się zajmują, jakie są obowiązki, jaki jest mandat prawny, jak można dotrzeć do biur i jaka jest znajomość języków obcych.

sidebar.php