header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Ban Ying, Berlin

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Doradztwo w indywidualnych przypadkach, a następnie doradztwo dla osób kierowanych, Wsparcie i wskazówki w indywidualnych przypadkach, Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie
 • Forma prawna usługodawców:
  Ośrodki doradztwa nienastawione na zysk, zapewniające poufność
 • Branże:
  Poradnictwo dla kobiet, Praca seksualna, Prostytucja, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Niemiecki, Angielski, Filippino, Tajlandia
 • Kontakt
  Anklamer Str. 38
  10115 Berlin
  0049304406373
  0049304406375

  www.ban-ying.de

 • Informacje dodatkowe

  Ban Ying e.V. jest to centrum koordynacyjne i poradnia specjalistyczna zajmująca się zagadnieniami handlu ludźmi.

  Jako jeden z najstarszych projektów poświęconych tej tematyce w Berlinie organizacja działa na rzecz praw imigrantek, które doświadczyły przemocy, wyzysku lub handlu ludźmi. Pomoc socjalna i doradztwo prawne świadczone są nieodpłatnie. W razie potrzeby porady udzielane są z pomocą tłumacza.

  Organizacja pomaga imigrantkom niezależnie od ich statusu prawa pobytu. Na życzenie porady mogą być także udzielane anonimowo.

sidebar.php