header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Berlińskie Centrum Doradztwa ws. Migracji i Godnej Pracy (BEMA)

 • Kraj:
  Niemcy
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie
 • Branże:
  Specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców, Ogólne
 • Języki:
  Polski, Niemiecki, Angielski, Francuski, Arabski, Bułgarski, Grecki, Kurdyjski, Hiszpański, Rumuński, Turecki, Russisch
 • Kontakt
  Lorenzweg 5
  Klatka schodowa A, 1 piętro
  12099 Berlin
  004930513019272
  004930513019298


 • Informacje dodatkowe

  Organizacja doradza imigrantom i pracownikom mobilnym w 12 różnych językach.

  Porad udzielają konsultanci zobowiązani do zachowania poufności, będący rodzimymi użytkownikami języka, niezależnie od kraju pochodzenia i statusu prawa pobytu interesantów.

  Do organizacji można zwrócić się we wszystkich sprawach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych i prawem pracy oraz pokrewnymi zagadnieniami z innych dziedzin prawa (prawo do pobytu i swobodnego przemieszczania się, uznawanie świadectw i dyplomów zagranicznych).

  Zakres tematyczny udzielanych porad obejmuje takie kwestie jak wyzysk pracowniczy, praca przymusowa, handel ludźmi, umowa o pracę, wynagrodzenie, wypowiedzenie, urlop, wypadki przy pracy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, oddelegowanie, praca tymczasowa, praca sezonowa, praca w niepełnym wymiarze godzin, fikcyjne samozatrudnienie, niezarejestrowana działalność, nielegalne zatrudnienie.

sidebar.php