header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Projekt „Uczciwa mobilność” (Faire Mobilität) Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB, Berlin

 • Kraj:
  Niemcy
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie, Dochodzenie i sankcje, Decyzja sądowa, Dochodzenie i kara, Decyzje administracyjne (pozwolenia na pobyt)
 • Forma prawna usługodawców:
  Ośrodki doradztwa nienastawione na zysk, zapewniające poufność, Oficjalne poradnie zapewniające poufność
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Wszystkie, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców, Poradnictwo dla kobiet, Specjalistyczne poradnictwo dla osób będących ofiarami handlu ludźmi, Praca seksualna, Prostytucja, Ogólne, Młodzież i młodzi dorośli, Matki, Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Polski, Niemiecki, Angielski, Francuski, Rosyjski, Arabski, Dari, Hindi, Urdo, Portugalski, Polska, Bułgarski, Grecki, Kurdyjski, Hiszpański, Rumuński, Turecki, Włoski, łotewski, Włosk, Filippino, Tajlandia, Tłumaczenie po uzgodnieniu, Wietnamski, Russisch
 • Kontakt
  Uczciwa mobilność
  c/o ver.di Administracja Federalna
  Paula-Thiede-Ufer 10
  10179 Berlin
  10179 Berlin
  004930219653721
  3


 • Informacje dodatkowe

  Celem projektu „Uczciwa mobilność” jest egzekwowanie godnych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników z państw UE z Europy Środkowo-Wschodniej na niemieckim rynku pracy. Od strony politycznej za projekt odpowiada zarząd krajowy Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB.

  Cele:
  – poprawa warunków pracy i promowanie godnych płac dla pracowników z państw UE z Europy Środkowo-Wschodniej na niemieckim rynku pracy.

  Działania:
  – rozwój i utrzymanie sieci punktów poradnictwa, w których pracownicy mobilni z innych państw UE mogą zdobyć informacje z zakresu prawa pracy, zasięgnąć rady i skorzystać ze wsparcia w swoich językach ojczystych
  – działalność informacyjna w celu rozpowszechniania informacji i zwiększenia świadomości o sytuacji pracowników mobilnych na niemieckim rynku pracy
  – opracowanie i prowadzenie szkoleń dla doradców, członków rad przedstawicieli pracowników w służbie publicznej i rad zakładowych
  .

sidebar.php