header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Główny Urząd Celny, Dział Kontroli Finansowej ds. Nielegalnego Zatrudnienia, Berlin

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Ściganie pracy niezgłoszonej
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Colditzstraße 34 - 36 Haus 11
  12099 Berlin
  12099 Berlin
  00493069009590
  004930690091500


sidebar.php