header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Głównego Urzędu Ceł FKS, Potsdam

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje tematyczne bez odniesienia do poszczególnych przypadków
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Ogólne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Rembrandtstraße 26 A

  14467 Potsdam
  0049331505911603
  0049331505914005


sidebar.php