header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

IN VIA

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Doradztwo w indywidualnych przypadkach, a następnie doradztwo dla osób kierowanych, Wsparcie i wskazówki w indywidualnych przypadkach, Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie
 • Forma prawna usługodawców:
  Ośrodki doradztwa nienastawione na zysk, zapewniające poufność
 • Branże:
  Poradnictwo dla kobiet, Specjalistyczne poradnictwo dla osób będących ofiarami handlu ludźmi
 • Języki:
  Polski, Niemiecki
 • Kontakt
  Residenzstr. 90
  13409 Berlin
  03490856190310
  004930856190350


 • Informacje dodatkowe

  Die Berliner und Brandenburger Beratungsstellen für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, arbeiten eng mit IN VIA Streetwork – HIV-/Aids-Prävention im Land Brandenburg und im grenzüberschreitenden Raum zu Polen zusammen.

sidebar.php