header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Służba Wsparcia Młodych Imigrantów (JMD), Perleberg

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.), Roszczenia z zakresu prawa socjalnego
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie
 • Branże:
  Ogólne, Młodzież i młodzi dorośli
 • Języki:
  Polski, Niemiecki
 • Kontakt
  Bäckerstraße 21
  19348 Perleberg
  00493876616461


 • Informacje dodatkowe

  Służba Wsparcia Młodych Imigrantów otacza opieką młodych imigrantów. Podopieczni mogą korzystać z indywidualnego i profesjonalnego wsparcia w procesie integracji w nowym środowisku życiowym. Grupę docelową stanowią młodzi ludzie o pochodzeniu imigranckim w wieku od 12 do 27 lat. Dla młodych imigrantów liczy się to, aby znaleźć odpowiednią szkołę, dobre miejsce do odbycia praktyk i godną pracę, a także nawiązać kontakty z miejscowymi stowarzyszeniami.

  Oferta obejmuje mentoring długoterminowy i pomoc doraźną, pracę w grupach, pracę w sieci gminnej, współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, edukację międzykulturową, realizację mikroprojektów w ramach programu „Żyć demokratycznie”, pracę społeczną w szkołach, spotkania z coachami uczącymi młodych ludzi postawy wzajemnego szacunku.

sidebar.php