header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Krajowy Urząd Kryminalny, Wydział nr 3

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Ogólne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Columbiadamm 4
  10965 Berlin
  03046640


  • Departament 33: przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko środowisku i ochronie konsumentów
  • https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-3/
  • 0049304664933000
  • lka33@polizei.berlin.de
  • Departament 42: zwalczanie przestępczości zorganizowanej opartej na przemocy, przestępczości gangów, przemytu migrantów i handlu ludźmi
  • https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-4/
  • 0049304664942000

 • Informacje dodatkowe

  Nadzór nad przedsiębiorstwami i działalnością gospodarczą w kraju związkowym Berlin sprawuje komendant policji w Berlinie. W razie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wykroczenia w tym zakresie właściwym organem dochodzeniowym jest komendant policji w Berlinie. Z ramienia komendanta policji w Berlinie czynności wykonywane są przez Krajowy Urząd Kryminalny.

  Zgodnie z prawem kraju związkowego Krajowy Urząd Kryminalny jest właściwym organem do ścigania wykroczeń w rozumieniu § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 niem. Ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, który wspiera także organy administracji celnej.
  Krajowy Urząd Kryminalny w Berlinie zajmuje się także sprawami zorganizowanej przestępczości gospodarczej związanej z rynkiem pracy.

  Dotyczy to w szczególności metodycznego ścigania organizatorów nielegalnego zatrudnienia. Oprócz nielegalnego zatrudnienia urząd tropi również przestępstwa związane z nielegalnym pobytem, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie dotacji, przestępstwa związane z upadłością lub podaniem nieprawdziwych informacji przy zakładaniu spółki. Ponadto ma właściwość szczególną do zwalczania handlu ludźmi, nielegalnego zatrudniania cudzoziemców zgodnie z § 95 i § 96 niem. Ustawy o pobycie, działalności zarobkowej i integracji obcokrajowców na terenie Federacji oraz naruszeń przeciwko niem. Ustawie o postępowaniu w sprawie udzielenia azylu.

sidebar.php