header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Krajowy Urząd Kryminalny, Frankfurt (nad Odrą)

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje tematyczne bez odniesienia do poszczególnych przypadków
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Nuhnenstraße 40
  15234 Frankfurt (Oder)
  004933343880
  004933343888709


 • Informacje dodatkowe

  Wydział nr 200 ds. Przestępczości Zorganizowanej i Ciężkich Transgranicznych Przestępstw przeciwko Mieniu.
  Główna prokuratura ds. przestępczości zorganizowanej we Frankfurcie (nad Odrą), zajmuje się m.in. sprawami handlu ludźmi.

sidebar.php