header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.)
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie, Dochodzenie i sankcje
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Przemysł, Praca seksualna, Prostytucja, Młodzież i młodzi dorośli, Matki
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  ul. Dekoracyjna 8
  65-722 Zielona Góra
  0048684513900


 • Informacje dodatkowe

  Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy
  Okręgowy Inspektorat Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.
  Telefoniczne porady prawne w Okręgu udzielane są:
  w poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00 (przerwa 14:00 – 15:30),
  od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00,
  pod numerami telefonów:
  tel. 801 002 977 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
  tel. 459 599 033 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.
  (Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego)

  Porady osobiste w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8 udzielane są:
  w poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00,
  od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
  II piętro, pok. 201.

  Na bieżąco obsługiwane są zapytania pisemne nadesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  Pouczenie:
  Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
  Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

sidebar.php