header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Placówka Służby Granicznej w Świecku

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.), Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Praca seksualna, Prostytucja, Młodzież i młodzi dorośli, Matki, Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  Placówka Służby Granicznej w Świecku,
  skr. pocztowa 63
  69-100 Słubice
  0048957590200

  • Komendant: ppłk SG Krzysztof Krawiec

 • Informacje dodatkowe

  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 – 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

  Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

  UWAGA!
  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Należąca do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Świecku zasięgiem służbowej odpowiedzialności obejmuje: powiat słubicki (bez gminy Górzyca), z powiatu sulęcińskiego gmina Torzym, powiat świebodziński i z powiatu międzyrzeckiego gmina Trzciel. Funkcjonariusze PSG w Świecku ochraniają odcinek granicy państwowej wzdłuż Odry o łącznej długości 58,39 km od znaku granicznego 432 do 521. W zasięgu terytorialnym placówki znajduje się międzynarodowy szlak komunikacyjny droga E-30 (autostrada A-2) oraz międzynarodowy szlak kolejowy Warszawa – Berlin, Warszawa – Amsterdam i Moskwa – Berlin.

  Podczas realizacji zadań służbowych Straż Granicznawspółpracuje na terenie RP m.in. z Izbą Celną, Policją, Strażą Ochrony Kolei,Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzkim InspektoratemOchrony Środowiska, Strażą Miejską, funkcjonariuszami czeskimi orazzagranicznym wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.

sidebar.php