header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Placówka Służby Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.), Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Praca seksualna, Prostytucja, Młodzież i młodzi dorośli, Matki, Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  ul. Kazimierza Wielkiego 12
  65-047 Zielona Góra
  0048683295793
  0048683295805

  • Komendant: ppłk SG Dariusz Michalski

 • Informacje dodatkowe

  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 – 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

  Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.
  UWAGA!
  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście obejmuje swym zasięgiem terytorialnym powiaty: zielonogórski (bez gminy Nowogród Bobrzański), krośnieński, wschowski, nowosolski i wolsztyński.

sidebar.php