header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.), Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne, Zgłoszenie sprawy indywidualnej do organów urzędowych w celu dalszego rozpatrzenia
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Praca seksualna, Prostytucja, Młodzież i młodzi dorośli, Matki, Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  36A Strażacka Straße
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  0048957211320
  0048957211323

  • Komendant: ppłk SG Krzysztof Słowik

 • Informacje dodatkowe

  W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 – 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

  Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.
  UWAGA!
  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Podległa NoOSG Placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty strzelecko-drezdenecki i gorzowski. Z powiatu międzyrzeckiego gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew i Skwierzyna, natomiast z powiatu sulęcińskiego gminy Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk i Sulęcin oraz z powiatu słubickiego gmina Górzyca.

sidebar.php