header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.), Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Młodzież i młodzi dorośli, Matki, Ściganie pracy niezgłoszonej, Ściganie handlu ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  Kontakt
  Nuhnenstraße 40
  15234 Frankfurt (Oder)
  0048477924801

  • Służba Dyżurna Całodobowa
  • tel. ip 00486678270 tel. tpsa 004895 759 0270
  • fax. ip 00486678207, fax. tpsa 0048957580207
  • pncwswiecko@strazgraniczna.pl

 • Informacje dodatkowe

  Wraz ze zniesieniem kontroli granicznej Straż Graniczna podjęła niezbędne działania kompensujące, mające na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej.
  W związku z powyższym, na podstawie art. 12 Umowy z dnia 18 lutego 2002r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, dnia 20.12.2007 roku w obecności Ministrów Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec dokonano uroczystego otwarcia Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku.

  Do zadań Centrum Współpracy należy:
  • Ogólne zbieranie i wymiana informacji
  • Opracowywanie wniosków o udzielenie informacji
  • Wsparcie i koordynacja podczas działań oraz w czasie sytuacji nagłych
  • Koordynacja readmisji
  • Wspieranie współpracy polsko – niemieckiej
  Funkcjonariusze Straży Granicznej w PNCW oprócz zapytań do strony niemieckiej otrzymali możliwość realizowania także tzw. ”zapytań łańcuszkowych” w trybie art. 39 KWUS. Zapytania te dotyczą informacji uzyskiwanych w sytuacjach pilnych od pozostałych krajów Schengen, a ich realizacja następuje przy pomocy innych europejskich Centrów Współpracy. Dla jednostek Straży Granicznej w sieci intranet, pod adresem http://pncw.lubu.sg.gov.pl można znaleźć dodatkowe informacje na temat działalności Centrum oraz przykładowy wzór zapytania.

   

  Stanowisko Dyżurnego Policji w Centrum Współpracy w Świecku – obsługiwane całodobowo:

  Osoba upoważniona do kontaktów – st. asp. Sylwester Ksiuk

  W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku służbę pełnią następujące służby:

  • Ze strony polskiej: Policja, Straż Graniczna, Izba Celna.
  • Ze strony niemieckiej: Policja Federalna, Policje Landowe: Brandenburgii, Saksonii, Mecklenburgii- Pomorza Przedniego oraz Urząd Celny.

  Policję polską reprezentują funkcjonariusze Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

  Centrum Współpracy pełni służbę całodobowo, 7 dni w tygodniu.

sidebar.php