header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Prokuratura w Berlinie, Wydział nr 246

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje tematyczne bez odniesienia do poszczególnych przypadków
 • Obszar usługi :
  Dochodzenie i sankcje
 • Forma prawna usługodawców:
  Publiczne ośrodki doradztwa z obowiązkiem zgłaszania się do innych organów
 • Branże:
  Ogólne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Turmstraße 91

  10559 Berlin
  00493090142805
  00493090142004

 • Informacje dodatkowe

  W ramach zwalczania nielegalnego zatrudnienia Prokuratura w Berlinie jest organem właściwym do ścigania przestępstw określonych w niem. Kodeksie karnym (niewypłacanie wynagrodzenia, nieodprowadzanie składek, niewykonanie usługi), niem. Ordynacji podatkowej (uchylanie się od opodatkowania), części III niem.

  Kodeksu ubezpieczeń społecznych, niem. Ustawie o delegowaniu pracowników i niem. Ustawie o pobycie, działalności zarobkowej i integracji obcokrajowców na terenie Federacji. Do kompetencji Prokuratury należy także ściganie przestępstw handlu ludźmi w celu wyzysku pracowniczego lub wykorzystania seksualnego.

sidebar.php