header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

SOLWODI, Berlin

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Roszczenia z zakresu prawa socjalnego, Kwestie związane z prawem karnym i porządkowym, Kwestie związane z prawem pobytu
 • Obszar usługi :
  Doradztwo i wsparcie, Decyzja sądowa
 • Branże:
  Specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców, Poradnictwo dla kobiet, Specjalistyczne poradnictwo dla osób będących ofiarami handlu ludźmi
 • Języki:
  Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski
 • Kontakt
  Kranoldstraße 24
  12051 Berlin
  493081001170
  004930810011719


 • Informacje dodatkowe

  SOLWODI jest to organizacja pomagająca imigrantkom i uchodźczyniom w trudnych sytuacjach, prowadząca poradnię specjalistyczną dla ofiar handlu ludźmi i innych rodzajów przemocy, wyzysku lub naruszeń praw człowieka.

  Grupą docelową poradni specjalistycznej SOLWODI w Berlinie są w szczególności imigrantki i uchodźczynie w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza z Afryki oraz ofiary handlu ludźmi.

  GODZINY OTWARCIA PORADNI

  Poniedziałek – czwartek: 9:00 – 17:00
  Piątek: 9:00 – 12:00
  Na spotkania należy umawiać się telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Cele organizacji:

  Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, stabilności, więzi społecznych, poczucia skuteczności i zaangażowania oraz poczucia tożsamości kobiet.
  Promowanie pokojowego współżycia społecznego poprzez działania uwzględniające uwarunkowania kulturowe, zorientowane na zwalczanie dyskryminacji i ochronę praw człowieka.
  Opracowywanie materiałów i krzewienie wiedzy poprzez współpracę i budowanie sieci kobiet oraz włączanie ich do wspólnych działań.

sidebar.php