header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Urząd ds. Cudzoziemców, Dahme-Spreewald

 • Kraj:
  Niemcy, Polska i Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem pobytu
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Decyzje administracyjne (pozwolenia na pobyt)
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do rozpatrywania spraw indywidualnych bez obowiązków sprawozdawczych
 • Branże:
  Inne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Schulweg 1b
  15711 Königs Wusterhausen
  03546200
  00493375262108


  • Osoba kontaktowa w sprawach pobytu
  • 00493375262110
  • Osoba kontaktowa w sprawach swobodnego przepływu osób UE/Szwajcaria/Wielka Brytania
  • 00493375263335
  • Osoba do kontaktu w sprawach azylu i tolerowania (Duldung)
  • 00493375262107

sidebar.php