header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Urząd ds. Cudzoziemców, Potsdam

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Umowa o pracę (wynagrodzenie, wypłata pensji, nadgodziny itp.)
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Zgłoszenie sprawy indywidualnej do organów urzędowych w celu dalszego rozpatrzenia
 • Obszar usługi :
  Decyzje administracyjne (pozwolenia na pobyt)
 • Forma prawna usługodawców:
  Organy publiczne do przetwarzania spraw indywidualnych z obowiązkiem składania sprawozdań innym organom
 • Branże:
  Ogólne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Helene-Lange-Straße 6/7
  14469 Potsdam
  00493312891113
  00493312891764


 • Informacje dodatkowe

  Urząd ds. cudzoziemców w Poczdamie jest punktem kontaktowym we wszystkich sprawach dotyczących osób nie posiadajcych obywatelstwa niemieckiego na terenie Poczdamu. Począwszy od wjazdu, poprzez wszystkie sprawy związane z pobytem, jak np. wydanie i przedłużenie zezwolenia na pobyt, zezwolenie na pracę, zezwolenie na naukę itp. aż do wyjazdu.

  W tym zakresie realizowane są przepisy prawne dotyczące wjazdu, pobytu, osiedlania się i wykonywania pracy zarobkowej przez cudzoziemców. Przepisy te charakteryzują się tym, że przewidują ograniczenia pobytu w różnym stopniu, w zależności od kraju pochodzenia danej osoby, czasu trwania i powodu pobytu na terytorium federalnym oraz statusu pobytu.

  Zapytania telefoniczne można kierować na infolinię służbową pod numerem +49 331 289-1113 w godzinach od 09:00 do 14:00.

sidebar.php