header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Urząd ds. Cudzoziemców, Werder (Havel)

 • Kraj:
  Niemcy
 • Kwestia prawa pracy:
  Kwestie związane z prawem pobytu
 • Rodzaj poszukiwanych informacji:
  Informacje na temat procedury, jeśli w przypadku osób szukających porady możliwe są konsekwencje karne lub regulacyjne
 • Obszar usługi :
  Decyzje administracyjne (pozwolenia na pobyt)
 • Branże:
  Ogólne
 • Języki:
  Niemiecki
 • Kontakt
  Am Gutshof 1-7


  14542 Werder (Havel)
  00493327739274

 • Informacje dodatkowe

  Urząd ds. cudzoziemców jest punktem kontaktowym we wszystkich sprawach dotyczących osób nie posiadających obywatelstwa niemieckiego w rejonie Werder (Havel). Począwszy od wjazdu, poprzez wszystkie sprawy związane z pobytem, jak np. wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę, zezwoleń na naukę itp. aż do wyjazdu.

  W tym zakresie wykonywane są przepisy prawne dotyczące wjazdu, pobytu, osiedlania się i wykonywania pracy zarobkowej przez cudzoziemców. Przepisy te charakteryzują się tym, że przewidują ograniczenia pobytu w różnym stopniu, w zależności od kraju pochodzenia danej osoby, czasu trwania i powodu pobytu na terytorium federalnym oraz statusu pobytu.

  Zapytania telefoniczne można kierować na infolinię służbową pod numerem +49 331 289-1113 w godzinach od 09:00 do 14:00.

sidebar.php