header.php single.php
content-fachstellen-pl.php

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Warszawa

 • Kraj:
  Polska
 • Kwestia prawa pracy:
  Roszczenia z zakresu prawa socjalnego
 • Obszar usługi :
  Decyzje administracyjne (pozwolenia na pobyt)
 • Branże:
  Opieka domowa, Rolnictwo, Budowlana, Transport i logistyka, Wszystkie, Usługi, Personel hotelu/pokojów, Przetwórstwo mięsne, Budowa, Żywność/Gastronomia, Czyszczenie, Służba bezpieczeństwa, Inne, Przemysł, Specjalistyczne poradnictwo dla uchodźców
 • Języki:
  Polski
 • Kontakt
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa
  0048225601600


 • Informacje dodatkowe

  Prewencja i rehabilitacja
  Zasiłki dla osób pracujących / zamieszkałych za granicą
  Dodatki do świadczeń emerytalno-rentownych
  Świadczenia przedemerytalne
  Świadczenia z tytułu wypadków oraz chorób zawodowych
  Emerytury i renty dla osób pracujących / zamieszkałych za granicą
  Renty
  Kapitał początkowy

sidebar.php